Cayman Islands and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Evropska komisija ter visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta danes predstavila ambiciozni načrt za spodbujanje enakosti spolov in opolnomočenje žensk v vsem zunanjem delovanju Evropske unije.

Ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja se spominjamo žrtev mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. V času, ko po vsem svetu združujemo moči, da bi premagali koronavirusno pandemijo, morajo človekove pravice ostati v središču naših prizadevanj. Na današnji dan poskrbimo, da se sliši glas na sto tisoče ljudi, ki so bili žrtve mučenja, in tistih, ki mučenje doživljajo zdaj.

Združeno kraljestvo danes zapušča Evropsko unijo in postaja tretja država. Čeprav obžalujemo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, to izbiro v celoti spoštujemo in smo pripravljeni na naslednje korake.

Diplomatsko zastopanje Evropske unije bo odslej zagotavljala delegacija EU pod mojim vodstvom v funkciji visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je predstavila tretje poročilo o napredku pri izvajanju globalne strategije Evropske unije. O poročilu z naslovom „Globalna strategija EU v praksi: pogled v prihodnost po treh letih izvajanja“ bodo ministri za zunanje zadeve in ministri za obrambo EU razpravljali na zasedanju Sveta za zunanje zadeve, ki bo potekalo 17. junija 2019 v Luxembourgu. V poročilu je pregledan napredek, ki je bil v zadnjih treh letih oziroma od predstavitve globalne strategije junija 2016 dosežen na petih prednostnih področjih: varnost Unije, državna in družbena odpornost vzhodno in južno od nas, celostni pristop h konfliktom in krizam, ureditve regionalnega sodelovanja in globalno upravljanje za 21. stoletje. Prav tako so opredeljene možne usmeritve za prihodnja leta.