British Virgin Islands and the EU

EUH:N KIELIPOLITIIKKA

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) tiedottaa EU:n ulkopolitiikasta ja sen alaan kuuluvista toimista EU:n kansalaisille ja eri yleisöille maailmanlaajuisesti.

EUH pyrkii siihen, että sen tuottama sisältö olisi saatavilla mahdollisimman laajasti. Sen on kuitenkin tasapainoiltava kielivaatimusten – kysyntää on niin lukuisilla EU:n kielillä kuin toiminta-alueen paikalliskielilläkin – ja käytännön näkökohtien, kuten ajankohtaisuuden, tehokkuuden ja EU:n veronmaksajien varoilla katettavien käännöskustannusten, välillä.

Osa sisällöstä, esimerkiksi EU:n lainsäädäntö, neuvoston päätelmät ja EU:n lausumat, ovat saatavilla kaikilla EU-kielillä, osa vain yhdellä tai muutamalla kielellä riippuen siitä, kenelle sisältö on suunnattu, sekä siitä, miten EUH arvioi voivansa saavuttaa mahdollisimman suuren yleisön mahdollisimman tehokkaasti.

EUH:n verkkosivujen kielipolitiikka nojaa seuraaviin kriteereihin:

 1. kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä julkaistava sisältö: esim. EU:n puolesta annettavat lausumat, neuvoston päätelmät, ”About us” -osio
 2. vain englanniksi ja ranskaksi julkaistava sisältö: esim. korkean edustajan, varapuheenjohtajan lausumat ja tiedottajien lausunnot
 3. englanniksi ja yhdellä tai useammalla tiedottamisen kannalta olennaisella kielellä julkaistava sisältö: esim. lehdistötiedotteet, lausunnot lehdistölle, puheet ja kommentit, korkean edustajan, varapuheenjohtajan blogikirjoitukset, valikoitu verkkosisältö.
 • EUH:n sivustolta löytyviltä, kolmansissa maissa sijaitsevien EU:n edustustojen, sotilas- ja siviilioperaatioiden ja vaalitarkkailuvaltuuskuntien sivuilta saa tietoa englanniksi ja asianomaisen maan kielellä/kielillä. Paikalliseen jakeluun tarkoitetut lausunnot lehdistölle laaditaan yleensä yhdellä EU:n virallisella kielellä ja kohdemaan kielellä/kielillä.
 • EUH:lla on myös venäjänkielinen verkkosivusto.
 • Sivuston kieli kerrotaan kunkin sivun ylälaidassa. Kieltä voi vaihtaa kuvaketta painamalla. Valikosta selviävät kaikki saatavilla olevat kielet.
 • Sivustolle lisätään jatkuvasti uutta sisältöä ja jo julkaistua päivitetään. Jos jotakin kieliversiota ei ole heti saatavilla, se saattaa olla vasta käännettävänä. Julkaisemme eri kieliversiot sitä mukaa kuin käännökset valmistuvat.
 • EUH:n verkkosivujen kielipolitiikkaa muutetaan asteittain seuraavasti:
  1. Suurelle yleisölle tarkoitetut, pitkään ajankohtaisina säilyvät tiedot julkaistaan vähitellen kaikilla EU:n virallisilla kielillä muiden lukijakunnan mukaan määräytyvien olennaisten kielten lisäksi.
  2. Tiedotustarkoituksessa laadittuja tekstejä EU:n virallisille kielille käännettäessä saatetaan käyttää konekäännöstä. Lukijaa on informoitava tällaisesta käytöstä.
  3. Nopeasti vanhenevat tai hyvin tekniset tiedot julkaistaan yleensä muutamalla – mahdollisesti vain yhdellä – kielellä tavoitellusta lukijakunnasta riippuen.
 • EUH:n päätoimipaikan sosiaalisen median tilien käyttökieli on pääasiassa englanti. Kielivalikoimaa on mahdollisuuksien mukaan tarkoitus laajentaa, jotta jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolella sijaitsevat edustustot ja muut kumppanit voivat jakaa sisältöä lukijakunnasta riippuen.
 • EUH:n edustustot toimivat sosiaalisessa mediassa kohdemaan kielellä/kielillä.
 • Tietopyynnön voi esittää millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Pyyntöjä koordinoi Europe Direct -keskustietopalvelu. EUH vastaa pyynnössä käytetyllä kielellä.
 • Myös pyynnön saada tutustua asiakirjoihin voi esittää millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Tehokkuussyistä ja nopean vastauksen varmistamiseksi EUH:n toimintaperiaatteena on kysyä pyynnön esittäjältä, hyväksyykö tämä vastauksen englanniksi tai ranskaksi. Jos vastaus on kielteinen, vastaus laaditaan pyynnössä käytetyllä kielellä.

Verkkokyselynä järjestettävät, kaikille EU:n kansalaisille avoimet julkiset kuulemiset laaditaan aina vähintään englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, usein useimmilla EU:n kielillä. Kuulemisilla kansalaisille halutaan antaa mahdollisuus osallistua EU:n päätöksentekoon. Niihin voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Sidosryhmien kuulemiset, joilla EUH tavoittelee EU:n ulkopuolisia kohderyhmiä, laaditaan yhdellä tai useammalla tapauskohtaisesti valittavalla kielellä.

Editorial Sections:

Author