British Indian Ocean Territory and the EU

Звіт ЄС: втілення реформ продовжує зближувати ЄС та Україну

Brussels, 13/12/2019 - 13:58, UNIQUE ID: 191213_20
Press releases

English version is below

Нові Президент, парламент та уряд України заявили про свою прихильність до подальшої імплементації Угоди про асоціацію. Звіт, який ЄС опублікував сьогодні, доводить, що цього року Україна ухвалила важливі закони та зміцнила інституції. На це був високий попит серед громадян України. Водночас, подальша робота над покращенням бізнесового та інвестиційного клімату є необхідною.

 

“Угода про асоціацію продовжує зближувати ЄС та Україну. Завдяки економічній частині цієї угоди ЄС став головним торговельним партнером України. Відколи ЄС запровадив безвізовий режим для українських громадян два роки тому, українці здійснили три мільйони безвізових поїздок”, — сказав Жозеп Боррель, Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики. “Найбільше вражає те, що Україна здійснює такі реформи тоді, як її незалежність, територіальна цілісність та суверенітет під загрозою. Україна може розраховувати на підтримку ЄС”.

 

“Цього року Україна досягла вражаючого та важливого прогресу у реформах. Від енергетики до верховенства права, від децентралізації до боротьби проти корупції — уряд працює над сферами, що закладуть підґрунтя для майбутнього зростання і процвітання для українців”, — сказав Олівер Варгеї, європейський комісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення. “Водночас, певні заходи щодо судової реформи викликали занепокоєння у міжнародних партнерів України. Важливо продовжувати реформу державного управління із фокусом на більш якісних послугах для громадян та оновленні державної служби через конкурентний, прозорий прийом на роботу на основі досягнень. Чимало нещодавно ухвалених законів потрібно імплементувати. Європейський Союз допомагатиме Україні у цьому”.

 

У звіті про виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною досліджено імплементацію зобов’язань в рамках цього документу з огляду на оновлену Європейську політику сусідства. Він охоплює період з часу публікації попередньої доповіді у листопаді 2018 року до сьогодні. Документ слугує передмовою до Ради асоціації Україна-ЄС, що відбудеться в Брюсселі 28 січня 2020 року.

 

У реформах є справжній прогрес, але не без прогалин

Нинішній звіт охоплює низку сфер, у яких Україна досягла швидкого прогресу, а також ті, де реформи ще не відбулись повністю або ж потребують особливої уваги.

  • У боротьбі проти корупції, Вищий антикорупційний суд розпочав роботу 5 вересня. Його діяльність є особливо важливою, адже жодного високопосадовця ще не було засуджено за корупцію. Незаконне збагачення було повторно криміналізоване. Закони про перезапуск Національної агенції з питань запобігання корупції та захист викривачів були прийняті. Кримінальне переслідування винних у афері з ПриватБанком має бути фіналізовано, а повернення коштів, які присвоїли з банку, ще триває.
  • Що стосується сфери енергетики, анбандлінг Нафтогазу має завершитись до кінця 2019 року. Водночас, втілення реформи енергетики і досі залишається складним питанням через чинну олігопольну структуру ринку. Розпочав свою діяльність Фонд енергоефективності, створений за підтримки ЄС із залученням 104 мільйонів євро з бюджету ЄС.
  • Обсяг торгівлі між Україною та ЄС продовжив зростати. ЄС зберігає свою позицію головного ринку для українського експорту. Українська економіка продовжує зростати, а фінансовий та банківський сектори стабілізувались. Водночас, доповідь підкреслює потребу у подальшому покращенні бізнесового клімату та стимулах для інвесторів, в тому числі у забезпеченні верховенства права та підтримці боротьби проти корупції. Рівень життя населення також повинен зрости.
  • Економічні та секторальні реформи тривають. Є значні досягнення у законодавстві стосовно бюджетної політики, митниці, дерегуляції ринку, державних закупівель, освіти та охорони здоров’я (хоча тут прогрес був повільнішим). У сфері захисту прав інтелектуальної власності реформи і досі обмежені.

З 2014 року ЄС та європейські фінансові інституції мобілізували безпрецедентний пакет підтримки у більш ніж 15 мільярдів євро у грантах та позиках для підтримки реформ в Україні.

 

Довідково:

Європейська політика сусідства та її оновлення у 2015 році надає ЄС та його сусідам чіткі політичні рамки на прийдешні роки. Основними принципами цієї політики є покращена диференціація між партнерами, фокус на завданнях, погоджених партнерами, посилена гнучкість задля покращення здатності ЄС реагувати на кризи, та більша відповідальність країн-членів ЄС і країн-партнерів.

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, включно із Поглибленою та всеохопною зоною вільної торгівлі, набула чинності 1 вересня 2017 року. Вона просуває глибші політичні зв’язки, економічну взаємодію та повагу до спільних цінностей. Угода є основою співпраці між Україною та ЄС і підтримки реформ в Україні з боку ЄС.

 

Більше інформації ви можете знайти тут:

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (2019)

Інформаційний бюлетень про стосунки між Україною та ЄС

Короткий опис Угоди про асоціацію між ЄС та Україною

Вебсайт Представництва ЄС в Україні

Вебсайт Групи підтримки України в Європейській комісії

Вебсайт про торгівлю між Україною та ЄС

 

***

EU report: Implementation of reforms continues to bring EU and Ukraine closer together 


The new President, Parliament and Government of Ukraine have all stated their commitment to the continued implementation of the EU-Ukraine Association Agreement. A report published today by the EU finds that, over the past year, Ukraine has adopted important legislation and strengthened institutions, as demanded by the Ukrainian citizens, but that further work is needed, particularly to improve the business and investment climate.

The Association Agreement continues to bring the European Union and Ukraine closer together. Thanks to this agreement, the European Union has become Ukraine's main trading partner, and since the EU introduced visa-free travel to the European Union for Ukrainian citizens two years ago, they have made over three million visits”, said the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, Josep Borrell. “That Ukraine is undertaking such substantial and important reforms at the same time as its independence, territorial integrity and sovereignty are being challenged is all the more impressive. Ukraine can continue to count on the EU's support.”

“The Ukrainian authorities have made progress with reforms over the past year, notably in areas that will help to create the foundations for future growth and prosperity for Ukrainian citizens. Many newly adopted laws now await implementation, and the European Union will continue to be there to accompany this process”, said the Commissioner for the Neighbourhood and Enlargement, Olivér Várhelyi. “At the same time, it is important to implement the reforms in line with the shared common values of democracy, rule of law, respect for international law and human rights, including the rights of persons belonging to minorities.”

The Association Implementation Report on Ukraine looks at the implementation of the commitments under the EU-Ukraine Association Agreement, in the context of the revised European Neighbourhood Policy. It covers the period since the publication of the last report in November 2018 until the publication of this report and feeds into the EU-Ukraine Association Council, which will take place in Brussels on 28 January 2020.

Real reform progress but gaps remain

Today's report highlights a number of areas where Ukraine has made rapid progress in its reforms and others where reforms remain incomplete or in need of higher attention.

  • In the area of the fight against corruption, the High Anti-Corruption Court (HACC) began operating on 5 September. Its work is particularly important as no high-level officials have so far been convicted for corruption. Illicit enrichment was re-criminalised, while laws on the relaunching of the National Agency for Prevention of Corruption and on the protection of whistle-blowers were adopted. The perpetrators of the PrivatBank fraud are yet to be prosecuted, while the recovery of funds allegedly embezzled remains incomplete
  • Concerning energy, the unbundling of Naftogaz is due to be completed by the end of 2019. However, the implementation of the electricity sector reform remains challenging in the current oligopolistic market structure. The Energy Efficiency Fund, created with the support of €104 million from the EU, started operations.
  • Ukraine's trade with the EU continued to increase and the EU maintained its position as Ukraine's first export market. The Ukrainian economy continued to grow and its finances and banking sector have stabilised. However, the report highlights a need to improve the business climate and encourage investment, in particular by enforcing the rule of law and supporting the fight against corruption, if living standards are to be raised.
  • Economic and sectoral reforms have delivered notable achievements such as the budget law, customs, market deregulation, public procurement and health, though the latter has advanced more slowly. Reforms remained limited in the sphere of intellectual property rights.

Since 2014, the EU, together with European financial institutions, has mobilised an unprecedented support package of over €15 billion in grants and loans to support reforms in Ukraine.

Background

The European Neighbourhood Policy and its review in 2015 provides the EU and its neighbours with a clear political framework for the coming years. The principles of the revised policy are: enhanced differentiation between partners; a greater focus on mutually-agreed objectives; increased flexibility to improve the EU's capacity to respond to crises; and a greater ownership by Member States and partner countries.

The Association Agreement between the EU and Ukraine, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area, entered into force 1 September 2017. It promotes deeper political ties, stronger economic links and respect for common values, and is the basis for EU-Ukraine cooperation and EU support for reforms in Ukraine.

For More Information

Association Implementation Report on Ukraine (2019)

Factsheet on EU-Ukraine relations

Quick guide to the EU-Ukraine Association Agreement

Website of the European Union Delegation in Ukraine

European Commission Support Group for Ukraine website

EU-Ukraine Trade relations website

 

Редакторські розділи: