British Antarctic Territory and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja esittivät tänään kunnianhimoisia suunnitelmia siitä, miten Euroopan unionin ulkoiset toimet valjastetaan edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja lisäämään naisten vaikutusvaltaa.

Kidutuksen uhrien puolesta vietettävänä kansainvälisenä päivänä kunnioitamme kaikkia kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun uhreja. Samalla kun maailma pyrkii yhdessä voittamaan koronavisupandemian, ihmisoikeudet on edelleen pidettävä toimien keskiössä. Tänään annetaan ääni niille sadoilletuhansille ihmisille, jotka ovat joutuneet kidutuksen uhriksi tai joita kidutetaan edelleen.

Iso-Britannia eroaa tänään Euroopan unionista, ja siitä tulee kolmas maa. Vaikka Ison-Britannian päätös erota EU:sta on mielestämme valitettava, kunnioitamme sitä ja olemme valmiit siirtymään eteenpäin.

Tästedes EU:n diplomaattiedustuksesta huolehtii EU:n edustusto, joka kuuluu alaisuuteeni EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini on esitellyt kolmannen tilannekatsauksen Euroopan unionin globaalistrategiasta ”EU:n globaalistrategia käytännössä – Kolme vuotta takana, katse tulevaan”, josta EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelevat Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2019 pidettävässä ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Katsauksessa tarkastellaan kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä sen jälkeen, kun globaalistrategia esiteltiin kesäkuussa 2016, viidellä painopistealalla: unionin turvallisuus, valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyky EU:n itä- ja eteläpuolella, yhtenäinen lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin, yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelyt ja globaalihallinta 2000-luvulla. Lisäksi siinä esitetään mahdollisia suuntaviivoja tulevien vuosien varalle.