British Antarctic Territory and the EU

Organizační schéma ESVČ

25/06/2020 - 10:34
Structure and Organigramme

Organizační schéma ESVČ znázorňuje strukturu tohoto orgánu.

Na většinu každodenní práce v ústředí ESVČ dohlíží generální tajemník a tři náměstci generálního tajemníka.

Pět velkých oddělení pokrývá různé oblasti světa – asijsko-tichomořskou oblast, Afriku, Evropu a Střední Asii, širší Blízký východ a Ameriku.

Editorial Sections: