British Antarctic Territory and the EU

Par Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

EĀDD ir Eiropas Savienības diplomātiskais dienests. Tas palīdz ES ārlietu jomas vadītājam – Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos – īstenot Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

 

Svarīgs aspekts EĀDD darbā ir dienesta spēja cieši sadarboties ar ES dalībvalstu ārlietu un aizsardzības ministrijām un pārējām ES iestādēm, piemēram, Eiropas Komisiju, Padomi un Parlamentu. Tam arī ir laba sadarbība ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un citām starptautiskajām organizācijām.

EĀDD galvenais birojs ir Briselē, bet tas balstās uz plašu ES diplomātisko klātbūtni visā pasaulē, un tādējādi tas apvieno Eiropas ierēdņus, ES dalībvalstu ārlietu dienestu diplomātus un vietējos darbiniekus valstīs visā pasaulē.

Galvenā mītne

EĀDD vadītājs ir ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks (AP/PV) Žuzeps Borels (Josep Borrell).

Lielāko daļu ikdienas darba EĀDD galvenajā mītnē pārrauga ģenerālsekretāre Helga Šmita (Helga Schmid), kurai palīdz trīs ģenerālsekretāra vietnieki: Kristiāns Leflers (Christian Leffler), Žans Kristofs Bejiārs (Jean-Christophe Belliard) un Pedro Serrano (Pedro Serrano).

EĀDD ir iedalīts ģeogrāfiskos un tematiskos direktorātos, proti:

pieci lieli departamenti aptver dažādas pasaules teritorijas – Āziju un Klusā okeāna reģionu, Āfriku, Eiropu un Vidusāziju, plašāko Tuvo Austrumu reģionu un Amerikas kontinentus.

Atsevišķi departamenti nodarbojas ar globāliem un multilaterāliem jautājumiem, tostarp, piemēram, cilvēktiesībām, demokrātijas atbalstu, migrāciju, attīstību, reaģēšanu uz krīzēm un administratīviem un finansiāliem jautājumiem.

EĀDD ir arī svarīgi plānošanas un krīzes reaģēšanas departamenti saistībā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP). ES Militārais štābs EĀDD iekšienē ir kolektīvās militārās zinātības avots, un tas arī konsultē Augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieku militāros un drošības jautājumos.

Sīkāku informāciju skatīt jaunākajā EĀDD organigrammā.

ES delegācijas

Saskaņā ar Lisabonas līgumu EĀDD ir atbildīgs par ES delegāciju un biroju darbības nodrošināšanu visā pasaulē.

Delegācijām ir nozīmīga loma ES un tās pilsoņu pārstāvēšanā pasaulē un tīklu un partnerību veidošanā. Galvenais uzdevums ir pārstāvēt ES valstī, kurā delegācija atrodas, un popularizēt ES vērtības un veicināt tās intereses.

Tās ir atbildīgas par visām politikas jomām attiecībās starp ES un uzņemošo valsti – tostarp par politiskām, ekonomiskām, tirdzniecības lietām, par cilvēktiesībām un par attiecību veidošanu ar partneriem pilsoniskajā sabiedrībā. Turklāt tās analizē politiskās norises uzņemošajā valstī un ziņo par tām. Tās arī plāno attīstības sadarbību, izmantojot projektus un dotācijas. Delegācijas fundamentāls aspekts ir tās publiskā diplomātiskā loma, kas ietver ES pamanāmības vairošanu, kā arī informētības un izpratnes par ES palielināšanu.

Delegācijas ir diplomātiskas misijas, un tās parasti ir atbildīgas par vienu valsti, kaut gan dažas no tām īsteno pārstāvniecību vairākās valstīs. ES ir delegācijas arī starptautiskās organizācijās, piemēram, ANO un Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

Editorial Sections: