British Antarctic Territory and the EU

Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia põhielemendid

19/09/2018 - 12:00
Documents

ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE