British Antarctic Territory and the EU

Styrkede forbindelser mellem Europa og Asien – byggesten til en EU-strategi

19/09/2018 - 12:00
Documents

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK