British Antarctic Territory and the EU

Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU

19/09/2018 - 12:00
Documents

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE