Bonaire and the EU

EU med nytt instrument for å forhindre konkurransevridende effekt i det indre markedet

12/05/2021 - 12:01
News stories

Europakommisjonen la 5. mai fram et forslag for et nytt instrument for å forhindre mulige konkurransevridende effekter av utenlandske subsidier i det indre markedet. EU er avhengig av et sterkt, åpent og konkurransedyktig indre marked. Og mens statsstøtte fra EU-medlemsstater er underlagt nøye kontroll, finnes det få mekanismer for å kontrollere og regulere statsstøtte fra tredjeland. Dermed har forslaget formål om å tette dette regulatoriske gapet, så vel som å håndtere statsstøtte som kan skade like konkurransevilkår i det indre markedet. 

Forslaget inneholder tre verktøy:

1) Et varslingsbasert verktøy for å undersøke fusjoner som innebærer et økonomisk bidrag fra en ikke-EU regjering;

2) Et varslingsbasert verktøy for å undersøke tilbud i forbindelse med offentlige anskaffelser som involverer en ikke-EU regjering;

3) Et verktøy for å undersøke alle andre markedssituasjoner, inkludert mindre fusjoner og offentlige anskaffelser, hvor Kommisjonen kan iverksette kontroll på eget initiativ. 

Når det gjelder de to varslingsbaserte verktøyene innføres det en notifikasjonsplikt, hvor kjøperen eller tilbudsgiveren må forhåndsvarsle ethvert økonomisk bidrag mottatt fra en ikke-EU regjering i forbindelse med konsentrasjoner eller offentlige anskaffelser som oppfyller visse terskler. 

Forslaget er sentralt for EUs oppdaterte industristrategi. Strategien sikrer at EUs industrielle ambisjoner tar hensyn til nye omstendigheter (spesielt etter pandemien), og kommer som en oppfølging av hvitboken, vedtatt juni 2020. 

Les mer om forslaget her og her

Redaksjonens innhold:

Forfatter