Bonaire and the EU

Запуск ініціативи ЄС «За прозору та чесну митницю»

Київ, 22/01/2020 - 15:28, UNIQUE ID: 200122_2
Invitations for the press

English version is below

24 січня 2020 року у Києві відбудеться публічна дискусія «Підвищення ролі громадськості в митній реформі», де презентують нову громадську ініціативу «За прозору та чесну митницю». Ця трирічна ініціатива сприятиме успішній реалізації митної реформи та побудові ефективної та чесної митниці за допомогою постійного громадського моніторингу. Координатором ініціативи є Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, а співфінансують її Європейський Союз та Міжнародний фонд «Відродження».

У заході візьмуть участь представники органів державної влади, бізнес-асоціацій, неурядових організацій, експерти.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

Публічна дискусія «Підвищення ролі громадськості в митній реформі»

Де?

Конференц-хол «ДЕПО» (зал Фіолет), м. Київ, вул. Антоновича 50

Коли?

24 січня 2020 р. 14:30 – 16:00

 

Учасники:

 • Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
 • Дмитро Шульга, директор Європейської програми МФ «Відродження»
 • Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України (tbc)
 • Оксана Кузяків, виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
 • Наталія Артемчук, координаторка митного комітету Європейської Бізнес Асоціації
 • Денис Шендрик, заступник голови Державної митної служби України
 • Ярослав Грегірчак, заступник бізнес-омбудсмена України
 • Юлія Гончарова, заступниця генерального директора з питань міжнародної діяльності та європейської інтеграції Федерації роботодавців України
 • Софія Арасланова, генеральна директорка Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки", член Наглядової ради Української ради бізнесу
 • Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів»
 • Денис Красніков, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців
 • Олексій Лукашук, директор департаменту спрощення процедур торгівлі Державної митної служби України

 

Мова заходу: українська.

Акредитація ЗМІ за телефоном +38 (097) 352 04 11 або електронною поштою rubanik@ier.kyiv.ua. Контактна особа: Олена Рубанік, асистент проекту.

_____________

 

Launch of EU initiative “For Fair and Transparent Customs”

 

On January 24, 2020, a public discussion “Increasing the role of the civil society in customs reform”, where a new civil society initiative “For Fair and Transparent Customs” will be presented, will be held in Kyiv. The three-year initiative is aimed at facilitating the successful implementation of customs reform and the construction of effective and fair customs through ongoing public monitoring. It is led by the Institute for Economic Research and Policy Consulting and co-funded by the European Union and the International Renaissance Foundation.

Representatives of public authorities, business associations, experts, and NGOs will take part in the event.

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

Public discussion “Increasing the role of the civil society in customs reform”

Where?

DEPO Conference Hall, Violet Hall, 50 Antonovycha St, Kyiv

When?

January 24, 2020, 14:30 – 16:00

 

Participants:

 

 • Igor Burakovsky, Head of the Board of the Institute for Economic Research and Policy Consulting
 • Dmytro Shulga, European Programme Initiative Director of the International Renaissance Foundation
 • Taras Kachka, Deputy Minister for Economic Development, Trade and Agriculture – Trade Representative of Ukraine (tbc)
 • Oksana Kuziakiv, Executive Director of the Institute for Economic Research and Policy Consulting
 • Natalia Artemchuk, Customs and Tax Committees Coordinator at the European Business Association
 • Denys Shendryk, Deputy Head of the State Customs Service of Ukraine
 • Iaroslav Gregirchak, Deputy Business Ombudsman of Ukraine
 • Yulia Goncharova, Deputy General Director for International Relations and European Integration, Federation of Employers of Ukraine
 • Sofia Araslanova, Director General of the Association “Ukrainian Importers of Consumer Electronics”, member of the Ukrainian Business Council
 • Iryna Sushko, Executive Director of the NGO “Europe without Barriers” 
 • Denys Krasnikov, Vice President of the Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs
 • Oleksii Lukashuk, Director of the Trade Facilitation Department of the State Customs Service of Ukraine

Working languages: Ukrainian.

For media accreditation, please contact Olena Rubanik at +38 (097) 352 04 11 or via e-mail: rubanik@ier.kyiv.ua

Редакторські розділи: