Bonaire and the EU

Рада міністрів ЄС ухвалила висновки щодо демократії

Kyiv, 16/10/2019 - 09:36, UNIQUE ID: 191016_5
Press releases

English version is below

14 жовтня Рада міністрів ЄС ухвалила висновки з приводу демократії.

 

У них підкреслюється, що у сучасному світі демократії кидають виклик, її ставлять під сумнів. У той час, як у багатьох країнах демократія залишається доволі міцною, в інших країнах спостерігається зростання тенденцій у напрямі авторитаризму. Міністри зазначають, що виклики для демократії є множинними і їм потрібно протистояти без зволікань та всеохопно.

 

З плином десяти років після останніх висновків Ради щодо підтримки демократії у зовнішніх відносинах Євросоюзу ЄС оновлює свою прихильність ідеям демократії у глобальному контексті, який відчутно змінився.

 

Одна з цілей зовнішніх дій ЄС – просувати демократію, верховенство вправа, універсальність і неподільність прав людини і засадничих свобод, як про це йдеться у Статті 21 нашого Договору. Як це закладено в основу Глобальної стратегії ЄС, зміцнення демократії у зовнішньому вимірі також є стратегічним інтересом Євросоюзу, що робить внесок у ключові аспекти Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС (багатосторонні відносини, розвиток, мир і безпека, міграція).

 

Міністри погодилися надалі розвивати спільну та практичну відповідь ЄС задля сприяння позитивним тенденціям і з метою протистояння новим і спільним викликам для демократії.

 

Докладніше:

Повний текст висновків Ради ЄС щодо демократії

 

*****

 

Democracy: EU adopts conclusions

 

On 14 October, the Council adopted conclusions on democracy.

 

The conclusions underline that in today's world, democracy is being challenged and called into question. While democracy remains strong in many countries, in others there is a growing trend towards authoritarianism. The Council notes that the challenges to democracy are multi-fold and need to be countered urgently and comprehensively.

 

Ten years after the last Council conclusions on democracy support in the EU's External Relations, the EU renews its commitment to democracy in a significantly changed global context.

 

One of the aims of the EU's external action is to advance democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, as set out in the Article 21 of the Treaty. As underpinned by the EU Global Strategy, strengthening democracy externally is also in the Union's strategic interest, contributing to core aspects of the EU's Common Foreign and Security Policy (multilateralism, development, peace and security, migration).

 

The Council agreed to further develop a common and practical EU response to promote positive trends and to address new and shared challenges to democracy.

 

More information:

Read the full text of the Council conclusions on democracy

Редакторські розділи: