Bermuda and the EU

Kërko

Seksionet editoriale SHFAQ

Llojet e përmbajtjes SHFAQ

 • Shitjet me ankand

 • - Të gjitha -
 • Dokumentet

 • - Të gjitha -
 • Anekset
 • Bashkëpunimi parlamentar
 • Bazat ligjore / Legjislacioni
 • Biografitë / Rezymetë
 • Dokumentet/komunikimet e përbashkëta
 • Grant Procedure
 • Marrëveshjet
 • Memorandumet e mirëkuptimit
 • Planet e veprimit
 • Procedura e tenderimit
 • Profilet statistikore / Kërkimet
 • Programet Treguese Shumëvjeçare
 • Programet e punës
 • Raportet
 • Strategjitë
 • Struktura dhe organograma
 • Të ndryshme
 • Evenimentet

 • - Të gjitha -
 • Aktivitete onbline
 • Arte pamore
 • Ditët e hapura
 • Ekspozita
 • Kinema
 • Konferenca dhe konventa
 • Konferencë/seminar
 • Kurse dhe seminare
 • Kërcim
 • Letërsi
 • Muzikë
 • Ngjarje sportive
 • Panaire dhe shfaqje
 • Pritje
 • Për fëmijë
 • Shfaqje
 • Sport
 • Takim biznesi
 • Takime në komunitet & treg
 • Teatër
 • Tjetër
 • Dialogu ndërkulturor
 • Dita e Evropës
 • Ditët Kombëtare
 • Ditët Ndërkombëtare dhe Evropiane dhe Përvjetorët
 • Ditët e Hapura
 • Ditët e Zhvillimit Evropian
 • Erasmus
 • Projektet e financuara nga BE-ja
 • Seri tematike
 • Galeritë e fotografive

 • - Të gjitha -
 • Grantet

 • - Të gjitha -
 • Vendet e lira të punës

 • - Të gjitha - (1) Apply - Të gjitha - filter
 • Agjentët e përkohshëm
 • Agjentët lokalë
 • Agjentët me kontratë
 • Ekspertët e mbështetur kombëtarë
 • Poste kombëtare
 • Poste ndërkombëtare (1) Apply Poste ndërkombëtare filter
 • Pozicione në projektet e BE-së
 • Trajnimet pranë Delegacioneve
 • Trajnimi i "Librit Blu" – Zyra Qendrore
 • Trajnimi i "Librit Blu" – Zyra Qendrore
 • Të tjera
 • Zyrtarët
 • Lajmet

 • (-) Remove - Të gjitha - filter - Të gjitha -
 • Artikujt e veçuar (1) Apply Artikujt e veçuar filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Intervistat
 • Magazines
 • Nga blogu
 • Publications
 • Samitet
 • Zëra dhe pikëpamje
 • Faqe tematike

 • - Të gjitha -
 • Cooperation
 • Marrëdhëniet e BE-së me rajonin
 • Marrëdhëniet e BE-së me vendin
 • Marrëdhëniet me Organizatat dhe Forumet Ndërkombëtare
 • Pamje e përgjithshme
 • Politika - Aktiviteti
 • Rreth nesh - struktura dhe organizata
 • Të përgjithshme
 • Udhëtimi në BE
 • Materiale për shtyp

 • (-) Remove - Të gjitha - filter - Të gjitha -
 • Deklarata nga HR/VP
 • Deklarata nga Zëdhënësi
 • Deklarata në emër të BE-së (3) Apply Deklarata në emër të BE-së filter
 • Deklarata të përbashkëta (1) Apply Deklarata të përbashkëta filter
 • Deklarata vendore
 • Editoriale
 • Fjalimet e Ambasadorit
 • Fjalimet e Përfaqësuesit të Lartë / Zëvendës-Presidentit
 • Fletët e fakteve
 • Ftesat për shtypin
 • Grimca lajmesh - në shtyp
 • Joint Press Releases
 • Konkluzionet e Këshillit
 • Konsultimet publike
 • Njoftimet për shtyp
 • PESh
 • Përgjigjet ndaj peticioneve
 • Shënime/fjalime
 • Projektet

 • - Të gjitha -
 • AA implementation
 • Azili dhe refugjatët
 • Biodiversiteti dhe shërbimet e ekosistemit
 • Demokracia dhe të drejtat e njeriut
 • Energjia
 • Fëmijët dhe të rinjtë
 • Kultura
 • Paqja dhe siguria
 • Punësimi dhe puna e përshtatshme
 • Qeverisja
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Shoqëria civile
 • Teknologjia e informacionit dhe telekomunikacioni
 • Thematic overview
 • Tregtia
 • Të ndryshme
 • Ushqimi dhe siguria ushqimore
 • Zhvillimi i sektorit privat
 • Tenderët

 • - Të gjitha -
 • < €15.000
 • > €144.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €144.000
 • < €15.000
 • > €144.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €144.000
 • > €5.548.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.548.000
 • Hapur
 • Mbyllur
 • Furnizimet
 • Punët
 • Shërbimet
 • Video

 • - Të gjitha - (1) Apply - Të gjitha - filter

Informacioni i autorësisë SHFAQ

Datat SHFAQ

 1. Lajmet
 2. Statements on behalf of the EU
 3. Statements on behalf of the EU
 4. Joint Statements
 5. Statements on behalf of the EU
 6. News stories