Bermuda and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 1 of 1

Mhol an tArdionadaí Federica Mogherini inniu, agus tacaíocht ón gCoimisiún aici, go mbunófar Saoráid Síochána Eorpach (SSE). Is ciste seachbhuiséadach í an tSaoráid Síochána Eorpach a bheadh ann do thréimhse an chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile, agus arb é is aidhm léi coinbhleachtaí a chosc, an tsíocháin a chaomhnú agus an tslándáil idirnáisiúnta a neartú ar fud an domhain, chun tairbhe ár saoránach agus ár gcomhpháirtithe.