Bermuda and the EU

EU postavlja pred Odborom za ekonomiju pitanje o monopolu na homologaciju, koji stvara nepotrebne troškove za građane Kosova i stvara trgovinske barijere

Prishtinë, 19/06/2019 - 17:27, UNIQUE ID: 190619_11
Press releases

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU Natalija (Nataliya) Apostolova obratila se danas Odboru Skupštine za ekonomiju, iskazujući zabrinutost u vezi sa monopolom na homologaciju vozila i nametanjem ne-tarifnih barijera za nova vozila, što prourokuje nepotrebne troškove za građane Kosova.

 

Evropska unije je zabrinuta zbog toga što će Administrativno uputstvo Vlade br. 02/2018 o homologaciji vozila dovesti do jačanja monopola, trenutna postavka podrazumeva automatsko širenje ekonomskog operatera koji je imao ekskluzivni ugovor još od 2008. godine. Ova praksa je protivna duhu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i stvara barijere za trgovinu.  

 

„Konkurencija među pružaocima usluga homologacije smanjiće cenu i omogućiće bolji kvalitet usluga za građane Kosova“, rekla je ambasadorka Apostolova članovima skupštinskog Odbora za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj. „Trenutno, građani plaćaju za uslugu koja je dostupna samo u Prištini, po značajno većoj ceni nego na drugim mestima u regionu“.

 

Ambasadorka Apostolova takođe je iskazala zabrinutost u vezi sa obaveznom homologacijom i verifikacijom sertifikata o usklađenosti novih vozila koja potiču iz EU. Uprkos tome što imaju sertifikate o usklađenosti od proizvođača iz EU, sva nova vozila imaju obavezu da prođu kroz proces homologacije i prvog tehničkog pregleda na Kosovu.

 

Ovo je u suprotnosti sa pravilima EU o konkurenciji. Prema zakonima EU, nova vozila sa važećom homologacijom EU treba da budu prihvaćena za prodaju i registraciju bez ikakvih daljih provera ili troškova. Ovo je ozbiljna barijera za trgovinu“.

 

Kosovski autoritet za konkurenciju izdao je preporuku u kojoj se kaže da je postojeći sistem za homologaciju u suprotnosti sa fer konkurencijom i EU snažno podstiče i ohrabruje Ministarstvo za infrastrukturu da posveti punu pažnju i u celosti uzme u obzir profesionalno mišljenje o homologaciji automobila i vozila koje je izdao kosovski Autoritet za konkurenciju.

 

EU ulaže značajne napore i novac da podrži Kosovo u rešavanju monopolističkih praksi. U ovom pogledu, EU finansira sa 3 miliona EUR projekat tehničke pomoći za Konkurenciju i državnu pomoć, koji je pokrenut u januaru ove godine.

 

„Bez političke volje, međutim, bez snažnog liderstva nadležnih organa, do promena neće doći“, podsetila je ambasadorka Apostolova. „Pozivam poslanike Skupštine koji imaju nadzornu funkciju nad Vladom i predstavljaju narod Kosova, da obezbede da potrošači – narod – kupuju kvalitetnu robu i usluge po najboljoj mogućoj ceni“.

 

Vlada Kosova se obavezala da će sprovesti reforme u vezi sa EU, čime se dovodi u liniju sa evropskim standardima. Praksa homologacije vozila je štetna za potrošače i protivna je duhu SSP-a. Promena ovakvih praksi je od fundamentalnog značaja za uspešnu implementaciju SSP-a i, što je najvažnije, u interesu je naroda Kosova, koji ne bi trebalo da plaća nepotrebne takse i troškove.

Languages:
Urednički odeljci: