Aruba and the EU

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele UE, cu prilejul Zilei Drepturilor Omului, 10 decembrie 2019

Brussels, 10/12/2019 - 14:05, UNIQUE ID: 191210_51
Statements on behalf of the EU

Anul acesta marcăm cea de a 10-a aniversare a Cartei drepturilor fundamentale și cea de a 30-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Totuși, respectarea acestor drepturi continuă să fie problematică în întreaga lume. În special, copiii și tinerii sunt în continuare principalele victime ale încălcărilor drepturilor omului. Ei sunt obligați să caute refugiu, sunt recrutați ca soldați, sunt forțați să muncească sau sunt despărțiți de familii împotriva voinței lor.

În multe locuri din lume, cetățenii se mobilizează în favoarea drepturilor omului. Apărătorii drepturilor omului ies în stradă pentru a solicita respectarea drepturilor acestora: civile, politice, economice, sociale și culturale. În special tinerii sunt din ce în ce mai activi în apărarea drepturilor și a viitorului lor.

În acest peisaj mondial aflat în schimbare, Uniunea Europeană rămâne cel mai puternic susținător al sistemului multilateral. Este pilonul promovării și protecției drepturilor omului. Uniunea Europeană își va întări angajamentul pe termen lung, punând accentul pe noi aspecte precum inteligența artificială sau schimbările climatice.

UE își reafirmă angajamentul ferm față de exercitarea deplină a drepturilor omului de către toate femeile și fetele. Angajamentul intensificat al Uniunii Europene ca actor mondial a avut ca rezultat realizări importante în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului și al Adunării Generale a ONU în 2019. În special, Uniunea Europeană a contribuit la progrese în ceea ce privește drepturile copilului și libertatea religioasă sau de convingere. UE a creat un consens în jurul situațiilor problematice privind drepturile omului din RPDC, Myanmar și Siria. Uniunea Europeană a continuat să colaboreze cu societatea civilă, cu apărătorii drepturilor omului, cu mediul academic, cu sectorul privat și cu mulți alții pentru a înregistra progrese referitoare la agenda privind drepturile omului.

Forumul UE-ONG-uri, care a avut loc la Bruxelles în perioada 3-4 decembrie, cu participarea a aproximativ 200 de activiști ai societății civile și apărători ai drepturilor omului, a analizat rolul Uniunii Europene în promovarea unui viitor ecologic echitabil și a oferit recomandări privind posibile acțiuni specifice. Gestionarea terenurilor și a resurselor naturale este una din cele mai importante provocări cu care se confruntă lumea de astăzi. Uniunea Europeană recunoaște importanța activității desfășurate de apărătorii drepturilor omului, de multe ori în fața adversităților și cu costuri pe plan personal. Uniunea Europeană face apel la toți partenerii să permită apărătorilor drepturilor omului să își desfășoare activitatea într-un mediu sigur și propice, fără obstacole și insecuritate.

Uniunea Europeană va continua să protejeze și să promoveze drepturile omului, precum și să vegheze la respectarea acestora împreună cu toate țările, organizațiile și persoanele implicate în furnizarea de răspunsuri eficace și inovatoare la provocările existente și la cele noi. Am realizat multe lucruri, dar mai sunt încă multe de făcut.

Secțiuni editoriale: