Anguilla and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 2 of 2

Wysoka przedstawiciel Federica Mogherini proponuje dziś, przy wsparciu ze strony Komisji, Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EIP). Jest to pozabudżetowy fundusz obejmujący okres najbliższych wieloletnich ram finansowych. Ma pomóc zapobiegać konfliktom, chronić pokój i wzmacniać międzynarodowe bezpieczeństwo na świecie – z pożytkiem dla naszych obywateli i partnerów.

W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska podejmuje kolejny krok w kierunku umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej.