Andorra and the EU

Ustanovitev ESZD

25/11/2019 - 15:46
Overview

Evropska služba za zunanje delovanje je bila ustanovljena z Lizbonsko pogodbo (ki je bila podpisana leta 2007 in se je začela izvajati konec leta 2009) in je začela uradno delovati 1. januarja 2011.

V Lizbonski pogodbi je uradno določen tudi način ustanovitve ESZD:

„Sklep Sveta določa organizacijo in delovanje Evropske službe za zunanje delovanje. Svet odloča na predlog visokega predstavnika po posvetovanju z Evropskim parlamentom in po odobritvi Komisije.“

Leta 2010 so bili sprejeti nekateri pomembni ukrepi. 25. marca je visoka predstavnica Svetu poslala predlog o ustanovitvi ESZD. Predlog, ki je bil pripravljen na podlagi dolgih pogajanj in razprav z različnimi zadevnimi službami, je vseboval podroben opis o sestavi ESZD, načinu izbora in obravnave osebja ter načinu sodelovanja držav članic in ostalih evropskih institucij. Pomen ESZD je bil jasen:

„Pripomogla bo h krepitvi Evropske unije na svetovnem prizorišču, ji zagotovila boljšo prepoznavnost ter ji omogočala učinkovitejše uveljavljanje njenih interesov in vrednot.“

8. julija 2010 je Evropski parlament sprejel resolucijo, s katero je odobril navedeni predlog, hkrati pa je dodal pripombe v zvezi z imenovanjem osebja, financiranjem tujih delegacij in reševanjem morebitnih sporov.

26. julija 2010 je Svet Evropske unije sprejel sklep, s katerim je potrdil predlog visoke predstavnice, vključno s spremembami Evropskega parlamenta. Sklep je začel veljati takoj. ESZD je začela uradno delovati 1. januarja 2011.

ESZD o svojih dejavnostih redno poroča prek letnih poročil o dejavnostih, poročilih o skupni zunanji in varnostni politiki, poročilih o skupni varnostni in obrambni politiki ter poročilih o človekovih pravicah. Prispeva tudi k letnemu splošnemu poročilu EU.

Editorial Sections: