Andorra and the EU

Il-Ħolqien tas-SEAE

25/11/2019 - 15:46
Overview

Mniedi formalment fl-1 ta' Jannar 2011, is-Servizz inħoloq bit-Trattat ta' Lisbona li ġie ffirmat fl-2007 u li daħal fis-seħħ lejn l-aħħar tal-2009.

It-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa wkoll il-modalità tal-ħolqien tas-Servizz:

"L-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandhom jiġu stabbiliti b'deċiżjoni tal-Kunsill. Il-Kunsill għandu jaġixxi fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-approvazzjoni tal-Kummissjoni."

Fl-2010, ittieħdu xi passi importanti. Fil-25 ta' Marzu ir-Rappreżentant Għoli bagħtet lill-Kunsill proposta dwar l-istabbiliment tas-SEAE. Il-proposta, li segwiet negozjati u diskussjonijiet twal mad-diversi servizzi kkonċernati, inkludiet deskrizzjonijiet dettaljati ta' kif is-SEAE kellha tkun magħmula, kif kellu jintgħażel u jiġi ttrattat il-persunal tagħha, u kif l-istati membri u istituzzjonijiet Ewropej oħra kellhom ikunu involuti. L-importanza tas-SEAE kienet ċara wkoll:

"Dan ser jgħin it-tisħiħ tal-Unjoni Ewropea fix-xena globali, jagħtiha aktar profil, u jippermettilha tipproġetta l-interessi u l-valuri tagħha b'mod aktar effiċjenti."

Fit-8 ta' Lulju 2010 il-Parlament Ewropew għadda riżoluzzjoni li tapprova din il-proposta filwaqt li żied kummenti tiegħu stess dwar il-ħatra tal-persunal, il-finanzjament ta' delegazzjonijiet barranin u r-riżoluzzjoni ta' tilwim potenzjali.

Fis-26 ta' Lulju 2010 il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta deċiżjoni li kkonfermat il-proposta tar-Rappreżentant Għoli, bl-emendi tal-Parlament Ewropew. Id-deċiżjoni kienet immedjatament effettiva. Is-SEAE tnieda uffiċjalment fl-1 ta' Jannar 2011.

Is-SEAE jirrapporta b'mod regolari dwar l-attivitajiet tagħha. Huwa jagħmel dan permezz ta' rapporti annwali, rapporti dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE, rapporti dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni u rapporti dwar id-drittijiet tal-bniedem. Is-SEAE jikkontribwixxi wkoll għar-Rapport Ġenerali annwali tal-UE.

Editorial Sections: