European Union Delegation to the Republic of Zimbabwe

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 1054

The European Union steps up its support to the people of Zimbabwe with an additional USD 60 million (EUR 53 million) under its National Indicative Programme. The funds will directly support the population in the fields of health and resilience building.

Ky vit shënon 30-vjetorin e Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve, por nuk ende po organizojmë ndonjë aheng. Edhe pse kemi bërë një rrugë të gjatë që nga miratimi i saj, të drejtat e fëmijëve vazhdojnë të shkelen çdo ditë

Konvencija UN o Pravima Deteta puni 30 godina postojanja ali mi još uvek se ne bavimo tim delom. Čak šta više, mi smo prešli dug put do njenog stupanja na snagu, dok se još uvek na svakodnevnom nivou dolazi do kršenja prava dece

Pages