The Delegation of the European Union to Yemen

60 år med europeisk samarbeid

29/03/2017 - 12:26
Voices and views

25. mars markerte vi at det var 60 år siden Roma-traktatene ble underskrevet i 1957. Selv om disse etablerte et prosjekt hovedsakelig bygget på tettere økonomisk samarbeid, har det vist seg å være det mest vellykkede fredsprosjektet i vår historie.

Vi lever i uforutsigbare tider, og 60-års jubileet til Roma-traktatene er en gylden anledning til igjen å bekrefte at vi står fast ved de verdiene og de målsettingene det europeiske prosjektet opprinnelig var stiftet på, samtidig som vi reflekterer over hvordan vi kan ta med oss disse videre.

Vi deler både fremtidsmål og et felles verdigrunnlag med Norge. Dette kommer til syne igjennom EØS-avtalen som gir Norge tilgang til det indre marked, Paris-avtalen og vår felles kamp mot klimaendringer, samt et utmerket samarbeid i Arktis.

Vi samarbeider også tett på områder som kultur, forskning, innovasjon og utdanning. Erasmus+ (EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett) fyller 30 år i 2017 og er det perfekte eksempelet på hvilken suksess europeisk integrasjon og grensekryssende samarbeid har vært. I løpet av de siste 30 årene har programmet gitt over ni millioner europeere muligheten til å reise, studere, leve og få arbeidserfaring i et annet europeisk land.

Den europeiske union er, og vil fortsatt være, en sterk, samarbeidsvillig og pålitelig aktør. Våre partnere vet at vi står for multilateralisme, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid, samt bærekraftig utvikling, et inkluderende samfunn og kampen mot ulikhet.

EU er verdens største marked og den ledende utenlandske investoren i store deler av verden. Vi har oppnådd vår sterke posisjon ved å snakke med én stemme globalt og ved å spille en sentral rolle i avskaffelsen av handelsbarrierer gjennom Verdens handelsorganisasjon, i tillegg til å inngå en rekke bilaterale handelsavtaler med viktige partnere rundt om i verden.

Vi mener at den ustabile internasjonale situasjonen vi står overfor krever større engasjement og deltakelse, ikke tilbaketrekning. EU vil derfor fortsette å støtte FN aktivt i fredsbevarende operasjoner, med diplomatiske løsninger, fremme menneskerettigheter og kampen mot hungersnød, samt bekjempe internasjonal kriminalitet.

EU er verdens største bistandsdonor og spilte en viktig rolle i utformingen av FNs bærekraftsmål. EUs utviklingshjelp går til rundt 150 land, og vi fokuserer stadig mer på de fattigste områdene i verden. Vi er også verdens eneste donor som gir støtte til alle ustabile og konfliktrammede stater.

Den europeiske union står klar til å hjelpe dem som er rammet av natur- og menneskeskapte katastrofer. Det er fortsatt en rekke humanitære kriser i verden, og bare i 2016 bidro EU med over 1,5 milliarder euro til mat, husly, beskyttelse og helsetjenester til mer enn 120 millioner mennesker i 80 land. I tillegg har vi vært den største enkeltstående donoren i Syria siden konflikten startet for seks år siden og hjulpet millioner av mennesker i nød som er blitt fordrevet fra sine hjem på grunn av konflikten.

Uansett hva fremtiden bringer, så er en ting sikkert: EU vil fortsette å fremme internasjonal fred og sikkerhet, utviklingssamarbeid, menneskerettigheter og bistå når humanitære katastrofer oppstår. Dette er, og vil fortsette å være, kjernen i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.  

 

Ambassadør Helen Campbell

 

Teksten ble første gang publisert i Nationen 28.03.2017.

بخش‌های سردبیری:

نویسنده