Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Kêu gọi đề xuất Dự án 2018 - Xây dựng Năng lực cho Giáo dục Đại học

06/11/2017 - 07:35
Tài trợ

Announcement of 2018 Call for Proposals - Capacity Building in Higher Education

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam trân trọng thông báo về Kêu gọi Đề xuất Dự án trong lĩnh vực Xây dựng Năng lực cho Giáo dục Đại học năm 2018. Thông tin đầy đủ của Thông báo này cùng Hướng dẫn Chương trình 2018 có thể được tìm thấy trên trang web của Ủy Ban Châu Âu.

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn là các tổ chức giáo dục đại học, các hiệp hội, tổ chức của các trường đại học, giám đốc quốc gia / quốc tế, các tổ chức giáo viên hoặc sinh viên, được thành lập ở một quốc gia châu Âu hoặc tại quốc gia đối tác bao gồm Việt Nam.

Thời hạn nộp Ý tưởng Dự án là ngày 8 tháng 2 năm 2018 vào lúc 12:00 giờ Brussels. Thông tin chi tiết về hướng dẫn, thời hạn và cách nộp hồ sơ dự án có thể được tìm thấy tại đây.

Dự kiến sẽ có 150 dự án xây dựng năng lực sẽ được lựa chọn trên toàn thế giới với tổng ngân sách là 140 triệu EUR. Các dự án thành công sẽ được chọn vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2018 để có thể bắt đầu triển khai từ 15 tháng 11 năm 2018 hoặc từ ngày 15 tháng 1 năm 2019.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

Languages:
Bộ phận Biên tập: