Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Hội thảo: "Châu Âu là gì? Ý tưởng châu Âu thông qua Lịch sử"

04/04/2017 - 09:42
News stories

European History

Châu Âu không chỉ đơn thuần là một châu lục về mặt địa lý.

Ý tưởng châu Âu, vốn thường chỉ được nhìn nhận qua bề dày lịch sử của tiến trình hội nhập châu Âu trong thế kỷ 20, đã có từ trước khi chúng ta biết đến những sự phát triển gần đây với việc xây dựng Thị trường Chung, Chính sách Nông nghiệp Chung và việc áp dụng một đồng tiền chung. Ý tưởng và tinh thần châu Âu này đã được phát triển thông qua các thời đại và bởi một nền tảng chung của các nền văn hóa.

Nhân buổi thuyết trình- thảo luận này, Ngài Bruno Angelet, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, sẽ dẫn dắt quý vị qua những giai đoạn lớn của Lịch sử Hội nhập châu Âu, và đồng thời cũng sẽ đề cập đến tương lai của lục địa này.

Buổi hội thảo sẽ diễ ra ra lúc 18h00, Thứ Tư ngày 12/4/2017 tại Việt Khoa học Tổng hợp, 69 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Có phiên dịch song song Pháp-Việt.

Vào cửa miễn phí, xin vui lòng đăng ký tham dự tại đây : https://docs.google.com/forms/d/1-MJNqR9Ttvn-_La_xEECt-v44e5dl-HJJjRoahQpFe4/edit?usp=sharing_eip&ts=58e1cb2b

Languages:
Bộ phận Biên tập: