Delegation of the European Union to Vietnam

Hướng tới một Quan hệ đối tác Việt Nam-Liên minh châu Âu về Tiêu dùng và Sản xuất Bền vững

Hanoi, 23/04/2019 - 09:04, UNIQUE ID: 190425_6
Press releases

Switch Asia

Các nỗ lực trong hợp tác về tiêu dùng và sản xuất bền vững (SCP) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) là nội dung trọng tâm của Hội thảo Tham vấn đối với Kế hoạch Hành động Quốc gia về SCP 2020-2030 do Bộ Công Thương và Quỹ SCP SWITCH-Asia đồng tổ chức. Xem xét tới các chính sách liên quan về SCP được ban hành dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hội thảo tham vấn với nhiều bên liên quan tham dự này đã tạo ra một cơ hội để rà soát lại tiến bộ đạt được cho tới nay và xác định các cách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ và nhân rộng hiệu quả của SCP trong thập kỷ tới. Các bên liên quan bao gồm các đại diện từ nhiều cơ quan Chính phủ và Phái đoàn EU tại Việt Nam, các lãnh đạo khu vực tư nhân và các chuyên gia từ giới học thuật, xã hội dân sự và các Tổ chức Quốc tế.

Ngài Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Công Thương đã nhấn mạnh vào chiến lược phát triển của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và giải thích vì sao SCP là một yếu tố quan trọng, "Việt Nam có một truyền thống lâu dài trong việc thúc đẩy sản xuất sạch hơn, tuy nhiên sự tăng trưởng kinh tế nhanh của đất nước đã tạo ra những thách thức đòi hỏi phải xanh hóa chuỗi cung ứng và cung cấp những sản phẩm xanh tới những người tiêu dùng nhằm xúc tiến hơn nữa sự tiêu dùng thông minh và làm giảm đi những tác động tiêu cực đối tới sự gia tăng sử dụng tài nguyên và tạo ra chất thải. Chúng tôi kỳ vọng vằng Kế hoạch Hành động 2020-2030 về tiêu thụ và sản xuất bền vững, với sự hỗ trợ của Chương trình SWITCH-Asia của EU, sẽ mang lại sự hiểu biết cần thiết, năng lực, các nguồn lực và hạ tầng thuận lợi nhằm mở rộng hơn nữa sản xuất sạch hơn và nhân rộng tiêu dùng thông minh và bên vững".

Đại sứ EU tại Việt Nam, Ngài Bruno Angelet đã ghi nhận sự tăng trưởng ngoạn mục, giảm nghèo và cải thiện mức sống nhanh chóng của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á khác. Tuy vậy điều này đã dẫn đến kết quả là "sự xuống cấp đáng kể của tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và sự gia tăng nhanh tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam, do đó cần phải có một sự "chuyển hướng" mạnh mẽ đối với mô hình phát triển kinh tế nhằm đảm bảo cho một sự chuyển đổi từ những con đường phát triển không bền vững sang bền vững hơn", Ngài cũng nói thêm "Liên minh châu Âu đã và đang đi tiên phong trong việc hỗ trợ châu Á thúc đẩy một sự thay đổi cấp tiến như vậy phù hợp với những chính sách và thực tiễn của EU. Cơ chế hỗ trợ chính của chúng tôi là Chương trình SWITCH-Asia của EU, được khởi động vào năm 2007, nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong sản xuất, chú trọng vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như trong tiêu dùng thông qua giáo dục và nâng cao nhận thức, cùng với các công cụ hỗ trợ cần thiết".

Các vị đại diện của Quỹ SCP SWITCH-Asia do EU tài trợ đã trình bày những kết quả ban đầu trong báo cáo đánh giá quốc gia của họ nhằm tăng cường và tạo thuận lợi cho các hành động về chính sách có liên quan. Các đại biểu đã thảo luận về cách thức để Việt Nam có thể đạt tới các hệ thống sản xuất sạch hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn với động lực là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như về các xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm hơn thông qua các công cụ hỗ trợ cần thiết như mua sắm xanh, ghi nhãn mác sinh thái và các cơ chế tài chính, bên cạnh đó thúc đẩy hiệu quả sử dụng tài nguyên và sự quản lý chất thải tích hợp. Tăng cường giáo dục và truyền thông là thiết yếu bên cạnh việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhằm năng cao năng lực cho các cơ quan địa phương, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thông qua sự đổi mới-sáng tạo-sinh thái mà cuối cùng là nhằm dẫn tới một sự cải thiện về quản lý các nguồn tài nguyên mà thông qua đó có thể đạt được một bước tiến hướng tới tăng trưởng xanh và làm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã đi từ một nên kinh tế nghèo lên một nền kinh tế với mức thu nhập trung bình trong khoảng một thế hệ. Những thành tựu đáng kể này, theo vị Trưởng Nhóm Arab Hoballah, "đã làm phát sinh nhiều thách thức liên quan tới sử dụng tài nguyên và tạo ra chất thải, đặt mô hình thành công này trước một nguy cơ. Tuy nhiên, với những cam kết chính trị ở cấp cao, Việt Nam đã tạo một nền tảng vững chắc dành cho SCP, sự hiểu biết đầy đủ và sự cải thiện nhận thức mà có thể dễ dàng nhân rộng nhờ vào sự kết nối số tới hầu như tất cả mọi người dân Việt Nam. Thông qua sự đổi mới-sáng tạo-sinh thái tích cực nhằm hỗ trợ cho việc xanh hóa chuỗi cung ứng cùng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các chiến dịch có định hướng người tiêu dùng, Việt Nam có thể khai mở ra nhiều cơ hội giúp duy trì sự tăng trưởng của hệ thống kinh tế đi đôi với sự giảm thiểu tác động đối với việc sử dụng tài nguyên và môi trường".

Các phiên thảo luận cởi mở và có tính tương tác được đã bố trí nhằm dành ưu tiên cho nội dung về sự cần thiết có các hành động về SCP, trong ngắn và dài hạn, cũng như sự cần thiết đối với một cơ chế phối hợp và thực thi hiệu quả dành cho Kế hoạch Hành động 2020-2030.

Cuộc đối thoại này sẽ được tiếp tục thông qua một chuỗi các sự kiện với định hướng hành động sẽ diễn ra trong vòng 3 năm tới. Xuyên suốt quá trình này, Quỹ SCP SWITCH-Asia của EU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ ngành, bên liên quan khác nhằm cung cấp sự hỗ trợ chính sách hướng tới hành động và theo nhu cầu dành cho Việt Nam bên cạnh việc nhân rộng những kinh nghiệm tối ưu cũng như phối hợp hiệu quả với các đối tác quốc tế có liên quan khác.

Thông tin thêm về Quỹ SCP SWITCH-Asia và Sản xuất Sạch hơn và SCP tại Việt Nam, xin mời xem tại www.switch-asia.eu and www.scp.vn

Liên hệ báo chí:                                                                                        

Ms. Ira Larasaty, Southeast Asia Key Expert                                          

ira@switch-asia.eu

Ms Vien Ngoc Bich

Press and Information Officer, EU

bich.vien@eeas.europa.eu

Mr. Le Ba Viet Bach

Senior Officer, MOIT, Vietnam.

BachLBV@moit.gov.vn

 

Editorial Sections: