Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Tìm kiếm

Bộ phận Biên tập HIỂN THỊ

Kiểu nội dung HIỂN THỊ

Thông tin Tác giả HIỂN THỊ

Ngày HIỂN THỊ

 1. Băng video
 2. Băng video
 3. Băng video

  Ngày hội Học bổng EU ở Hà Nội - EU Scholarship Information Day in Hanoi

  European Scholarship Information Days in Vietnam

 4. Băng video
 5. Băng video
 6. Băng video

  International Day of Peace – 21 September

 7. Băng video

  ECHO World Humanitarian Day

  Animation on the 4 humanitarian principles

  Tác giả: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

 8. Băng video

  Federica Mogherini presents the EU Global Strategy

 9. Băng video
 10. Băng video

  Federica Mogherini launches the EU Global Strategy