Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Tìm kiếm

Bộ phận Biên tập HIỂN THỊ

Kiểu nội dung HIỂN THỊ

Filter by tags:

Thông tin Tác giả HIỂN THỊ

Ngày HIỂN THỊ

 1. News stories
 2. News stories
 3. News stories
 4. Voices and views
 5. Băng video
  Videos: 
  Ngày hội Học bổng EU ở Hà Nội - EU Scholarship Information Day in Hanoi

  European Scholarship Information Days in Vietnam

 6. Băng video
  Videos: 
  EU Scholarships Info Day 2016 in HCMC

  European Scholarship Information Days in Vietnam

 7. Băng video
 8. News stories
 9. News stories
 10. Băng video
  Videos: 
  The Humanitarian Principles

  ECHO World Humanitarian Day

  Animation on the 4 humanitarian principles

  Tác giả: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

Pages