Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Tìm kiếm

Bộ phận Biên tập HIỂN THỊ

Kiểu nội dung HIỂN THỊ

Filter by tags:

Thông tin Tác giả HIỂN THỊ

Ngày HIỂN THỊ

 1. Traineeships in Delegations
 2. Traineeships in Delegations
 3. Băng video
 4. Băng video
 5. Voices and views
 6. Băng video
  Videos: 
  Ngày hội Học bổng EU ở Hà Nội - EU Scholarship Information Day in Hanoi

  European Scholarship Information Days in Vietnam

 7. Băng video
  Videos: 
  EU Scholarships Info Day 2016 in HCMC

  European Scholarship Information Days in Vietnam

 8. Băng video
 9. Băng video
  Videos: 
  The Humanitarian Principles

  ECHO World Humanitarian Day

  Animation on the 4 humanitarian principles

  Tác giả: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

 10. Băng video

Pages