Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

EEAS RSS Feeds

Displaying 81 - 90 of 151

Tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy)

Languages:

Liên minh châu Âu và Nhật ngày hôm nay đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về những thành phần chính của một Hiệp định Đối tác Kinh tế EU-Nhật Bản. Đây sẽ là một hiệp định thương mại song phương quan trọng nhất mà EU từng đạt được thỏa thuận và đây cũng là lần đầu tiên một hiệp định bao hàm cả một cam kết cụ thể đối với Thỏa thuận khí hậu Paris.

Languages:

Pages