Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 210

Hôm nay, tân Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti đã trình quốc thư lên Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một buổi lễ chính thức tại Hà Nội.

Languages:

EU Climate Diplomacy Week 2019

Languages:

Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019 sẽ trở lại, giới thiệu một loạt các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức của công chúng đối với nhu cầu cấp bách trong việc chống biến đổi khí hậu.

Languages:

Pages