Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 137

Hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề thảo luận kết quả của hai nghiên cứu khoa học về tình trạng xói mòn bờ biển tại hai tỉnh: Cà Mau và Tiền Giang thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các nghiên cứu được tiến hành dưới sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu và do Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam tổ chức theo cam kết tại COP 21.

Các nghiên cứu tập trung tìm hiểu nguyên nhân gây xói mòn bờ biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực và đời sống của người dân, từ đó hướng tới:

Languages:

Nghị quyết của Nghị viện châu Âu đối với quyền tự do bày tỏ ở Việt Nam, đáng chú ý đối với trường hợp của Nguyễn Văn Hóa

Languages:

Pages