Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 177

EU đã và đang đấu tranh để thực hiện và tôn trọng nhân quyền, và việc xóa bỏ án tử hình trên toàn cầu vẫn là một ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi kỉ niệm Ngày châu Âu và Thế giới chống lại Án tử hình bằng cách tái khẳng định lập trường mãnh mẽ của chúng tôi chống lại hình phạt tử hình.

Hôm nay, vào ngày châu Âu và Thế giới chống lại Án tử hình, Liên minh châu Âu và Hội đồng châu Âu tái khẳng định sự phản đối với việc sử dụng hình phạt tử hình trong bất kỳ hoàn cảnh nào và kêu gọi xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới.

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án tử hình đối với các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức vì liên quan đến cuộc đối đầu bi thảm giữa người dân và lực lượng an ninh tại xã Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Languages:

Mùa hè năm 2020, Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức khóa học trực tuyến chia sẻ kiến thức chung về EU.

Languages:

2020 CALL FOR PROPOSALS SUPPORTING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Languages:

The coronavirus crisis is creating a more competitive global environment, with confrontation growing faster than cooperation. As EU, we face rougher seas and risk getting caught in the cross-currents of major powers telling us to “pick a side”.

Pages