Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 154

Announcement of 2020 Erasmus+ Call for Proposals - Capacity Building in Higher Education

Languages:

Hôm nay, Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh/Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Bà Federica Mogherini, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đã ký một Hiệp định nhằm thiết lập một khuôn khổ cho sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu.

Hôm nay, tân Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti đã trình quốc thư lên Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một buổi lễ chính thức tại Hà Nội.

Languages:

EU Climate Diplomacy Week 2019

Languages:

Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019 sẽ trở lại, giới thiệu một loạt các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức của công chúng đối với nhu cầu cấp bách trong việc chống biến đổi khí hậu.

Languages:

Pages