Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Các dự án của EU tại Việt Nam

Các dự án của Uỷ ban châu Âu tại Việt Nam, bao phủ các lĩnh vực như quản trị và giáo dục, nước và năng lượng, nhân quyền và an ninh