Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Báo chí & Truyền thông

Languages: English Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam bày tỏ quan ngại của mình sau việc kết án đối với Bà Vũ Thị Dung và Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương vào ngày 10 tháng 5 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Những vụ xét xử này là một phần của việc thực thi trên phạm vi rộng các điều khoản về an
First Joint Committee under the European Union-Viet Nam Comprehensive Partnership and Cooperation Framework Agreement
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Erasmus+ International Dimension
The video promotes the international dimension of Erasmus+ through real life examples and shows how international cooperation is helping people outside the EU and EU citizens to internationalise. It features a series of testimonials from current and past beneficiaries of Erasmus+ mobility

Ngày hội Học bổng EU ở Hà Nội - EU Scholarship Information Day in Hanoi

European Scholarship Information Days in Vietnam
European Scholarship Information Days in Vietnam
Editorial Sections: Vietnam 20161130_flegt_seminar_vn.pdf
Languages: English Editorial Sections: Vietnam Chương trình Định hướng Hỗ trợ Đa niên cho Việt Nam Giai đoạn 2014- 2020