Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Liên hệ

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Địa chỉ Gửi thư: 
Tầng 24, khu vực phía Tây, tòa nhà Lotte
54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 
Telephone: +84 24 3941 0099
Fax: +84 24 39461701


Trưởng Phái đoàn: 
Mr Giorgio Aliberti

Giờ mở cửa: 
Monday - Friday: 9.00 hrs to 12.30 hrs and 13.30 hrs to 17.30hrs