Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Dự án Hỗ trợ Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam

Mở
Các dịch vụ

Thông báo mời thầu của EU cho Dự án Hỗ trợ Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam.

Phái đoàn của Liên minh Châu Âu tại Việt Nam vui mừng thông báo với bạn rằng Thông báo Mời thầu đã được công bố, số tham chiếu 8014.

Việc mua sắm nhằm triển khai Quyết định thực hiện ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban về việc cấp vốn cho Chương trình Hành động Thường niên cho Việt Nam đến năm 2020 thuộc “Dự án Hỗ trợ Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam” (CRIS số ACA / 2020/40898). Hiệp định Tài chính (FA) vẫn chưa được ký kết. Việc mua sắm sẽ được khởi động với điều khoản tạm dừng tùy thuộc vào kết luận của FA.

Thông báo cuộc gọi đầy đủ có sẵn trên trang web sau:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8014

Các thông tin liên quan bổ sung có thể được xem từ trang web trên. Hồ sơ thầu hoặc yêu cầu tham gia phải được nộp online tại trang web trên trước 16:00 ngày 01/04/2021.

Bộ phận Biên tập:
Languages: