Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thảo luận Bàn tròn về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam

08/12/2020 - 10:26
Sự kiện kinh doanh

EVFTA

Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do EU- Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, thương mại song phương giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, thể hiện ở sự gia tăng manh mẽ của hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU đặc biệt là hàng nông, thủy sản cũng như nhập khẩu từ EU tăng. Hiệp định cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước và tạo nền tảng thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Để tiếp nối đà này, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức hai buổi Hội thảo bàn tròn tại Hà Nội vào ngày 16/12/2020 và tại Tp. Hồ Chính Minh vào ngày 18/12/2020. Nội dung chi tiết về hai buổi hội thảo có trong Chương trình dự kiến

Hai buổi Hội thảo bàn tròn được tổ chức dành cho các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các Viện kinh tế và các Hiệp hội thương mại, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty start-up nhỏ. Tại Hà Nội, sự kiện mong muốn tạo ra cơ hội để các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và EU cũng như các doanh nghiệp hai bên thảo luận cách làm thể nào để tận dụng đầy đủ Hiệp định thế hệ mới EVFTA để hỗ trợ thúc đẩy thương mại, thu hút nhiều đầu tư hơn và đóng ghóp vào phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh, buổi hội thảo sẽ thảo luận làm thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam để tận dụng tốt hơn những cơ hội và lợi ích và Hiệp định EVFTA mang lại.

Để tham dự hội thảo, xin mời đăng ký tại đây: shorturl.at/oDKRT

16/12/2020 - 18/12/2020

Pan Pacific Hotel, No. 01 Thanh Nien Street
Hanoi
Liberty Hotel, No. 17 Ton Duc Thang Street, District 1
Ho Chi Minh City
Việt Nam