Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Liên minh Châu Âu và Pháp, thông qua AFD, cùng hợp tác hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi của các đô thị loại nhỏ ở Bắc Trung bộ Việt Nam

Hanoi, 01/12/2020 - 11:26, UNIQUE ID: 201201_4
Press releases

Liên minh Châu Âu và nước Cộng hòa Pháp, thông qua AFD, cùng hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu & phục hồi với biến đổi khí hậu tại các đô thị bậc trung ở vùng Bắc Trung Bộ.

Chính phủ Việt Nam, Liên minh Châu Âu (EU) và Cơ quan Phát triển PHáp (AFD) ngày 1 tháng 12 năm 2020 đã ký kết các thỏa ước tài trợ cho dự án « Cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ » (CRUIV), để giảm sự dễ tổn thương của năm đô thị với những rủi ro về khí hậu. Việc ký kết các thỏa ước này được thực hiện trong bối cảnh miền Trung vừa phải gánh chịu thiên tai trầm trọng, qua đó minh chứng cho tầm quan trọng của loại dự án này để tăng cường khả năng của các địa phương về chống chịu & phục hồi với Biến đổi khí hậu một cách bền vững.

Dự án được đồng tài trợ bằng một khoản viện trợ không hoàn lại 5 triệu EUR của EU, một khoản vay 123 triệu EUR của AFD và phần vốn đối ứng của các tỉnh lên tới 28 triệu EUR. Có năm đô thị bậc trung ở vùng Bắc Trung Bộ được thụ hưởng dự án : Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình), Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), Hương Khê và Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh).

Miền Trung là khu vực thường xuyên bị đe dọa bởi những biến động khí hậu. Tình hình hai tháng qua đặc biệt trầm trọng với nhiều cơn bão nhiệt đới liên tục với những hệ quả hết sức nghiêm trọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan có thể sẽ tăng về cường độ và tần suất.

Tăng cường khả năng chống chịu & phục hồi với biến đổi khí hậu

Để giải quyết những thách thức này, dự án CRUIV hỗ trợ cho sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong tầm ngắn hạn và tham gia tài trợ những công trình đầu tư cần thiết để tăng cường khả năng chống chịu & phục hồi về lâu dài của những địa phương dễ bị tổn thương, cũng như hạn chế những thiệt hại vật chất và bảo vệ tính mạng của người dân.

Đặc biệt, dự án CRUIV đặt mục tiêu củng cố an toàn của người dân và giảm thiểu những thiệt hại vật chất do lũ lụt gây ra, nhờ sự cải thiện các công trình hạ tầng phòng chống lũ lụt như hệ thống tiêu thoát nước và đê kè. Dự án cũng hướng tới việc cải thiện đường giao thông, nhất là những tuyến đường cho phép bảo đảm sơ tán người dân và cứu hộ những người dân trực tiếp bị tác động của lũ lụt ; phát triển và tổ chức hệ thống thu gom và xử lý nước thải nhằm cải thiện môi trường địa phương ; và tăng cường năng lực của các cơ quan địa phương.

Sự hỗ trợ dài hạn ở Việt Nam

Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Nhiệt độ tăng và nước biển dâng cũng như tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hiện tượng khí hậu cực đoan kết hợp với sự tăng trưởng dân số và đô thị hóa càng làm cho những rủi ro về xói lở bờ biển, ngập lụt đô thị và hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn. Phù hợp với những cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững, EU và AFD tích cực hỗ trợ cho Việt Nam trong các lĩnh vực giảm thiểu và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Languages:
Bộ phận Biên tập: