Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Kêu gọi Đề xuất dự án và đấu thầu: SWITCH-Asia - Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững

06/11/2020 - 04:50
Tài trợ

Kêu gọi Đề xuất dự án, Đấu thầu, Calls for Proposals and Tenders, SWITCH-Asia - Promoting Sustainable Consumption and Production

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam vui mừng thông báo Kêu gọi Đề xuất dự án trong khuôn khổ Chương trình SWITCH-ASIA. Số tham chiếu EuropeAid/170427/DH/ACT/Multi.

Thông báo đầy đủ về Kêu gọi Đề xuất này, hướng dẫn chi tiết, và các cập nhật mới nhất được đăng tải trên Trang web của EuropeAid (tại đây).

SWITCH-Asia là một chương trình được triển khai vào năm 2007 nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi của khu vực sang nền kinh tế tuần hoàn, hiệu quả về tài nguyên và các-bon thấp, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng và sản phẩm bền vững hơn giữa châu Á và châu Âu.

Với tổng ngân sách 32,6 triệu EUR, mỗi khoản tài trợ dự án sẽ dao động từ 1-2,5 triệu EUR.

Các đề xuất cho SWITCH-Asia được hoan nghênh từ các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs), các nhà bán lẻ, phòng thương mại, cụm công nghiệp hoặc hiệp hội, trung tâm sản xuất sạch quốc gia và khu vực, hiệp hội nông dân, trường đại học, trung tâm nghiên cứu, trung tâm chuyển giao công nghệ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tiêu dùng, tổ chức phát triển, liên đoàn thương mại, tổ chức lao động, v.v…

Thời hạn nộp Thuyết minh ý tưởng (Concept Note) là ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Một buổi thông tin hướng dẫn sẽ được tổ chức vào thứ Ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020 lúc 10h giờ Brussels (16h giờ Hà Nội) thông qua nền tảng WebEx. Đăng ký tại: europeaid-switch-asia@ec.europa.eu  trước ngày 9 tháng 11 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.switch-asia.eu

Languages:
Bộ phận Biên tập: