Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Europe Day 2020 greetings by EU Ambassadors in Jakarta and H.E. Retno Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia

09/05/2020 - 06:06
Voices and views

Europe Day 2020 greetings by EU Ambassadors in Jakarta and H.E. Retno Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia

Bộ phận Biên tập: