Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thúc đẩy Hợp tác An ninh và Quốc phòng

Hanoi, 04/05/2020 - 12:30, UNIQUE ID: 200504_3
Factsheets

EU-Vietnam FPA

Vào ngày 1 tháng 5, 2020, Hiệp định giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam về việc Thiết lập Khuôn khổ Tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA) đã chính thức có hiệu lực. Hiệp định này sẽ tạo thuận lợi cho Việt Nam tham gia và đóng góp vào các hoạt động và sứ mệnh của Chính sách Quốc phòng và An ninh chung của EU. Việt Nam là thành viên đầu tiên trong ASEAN và là quốc gia thứ 4 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương (sau New Zealand, Úc và Hàn Quốc) ký hiệp định này với châu Âu. Hiệp định này khẳng định cam kết chung của EU và Việt Nam đóng góp vào hòa bình và an ninh không chỉ ở khu vực láng giềng mà còn ở trên thế giới, cũng như đóng góp vào việc bảo vệ trật tự đa phương dựa trên luật pháp. Một mặt, hiệp định này chứng tỏ sự tham gia ngày càng lớn mạnh của EU tại khu vực châu Á và tầm quan trọng ngày càng lớn của các quốc gia ASEAN trên trường quốc tế và tiếp theo đó là vai trò trung tâm ngày càng cao của ASEAN. Mặt khác, nó thể hiện nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tính đa phương trong kinh tế, chính trị và an ninh quốc tế, cũng như mong muốn đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam. Qua FPA giữa EU và Việt Nam, Việt Nam sẽ có có cơ hội đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Gìn giữ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc thông qua các hoạt động của EU, cũng như thiết lập các tham vấn với EU trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

PDF iconThông tin về EU-Việt Nam FPA.pdf

Languages:
Bộ phận Biên tập: