Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Kêu gọi Đề xuất Dự án năm 2020 "Hợp tác vì Các thành phố Bền vững"

18/02/2020 - 08:01
Tài trợ

Call for Proposals, Sustainable Cities, Inclusive growth, Partnership

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam vui mừng thông báo Kêu gọi Đề xuất Dự án năm 2020  "Hợp tác vì Các thành phố Bền vững".

 

Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy phát triển các đô thị tích hợp thông qua xây dựng quan hệ đối tác giữa chính quyền địa phương của các quốc gia thành viên EU và các quốc gia đối tác (trong đó có Việt Nam). Chương trình tập trung hỗ trợ tăng cường quản trị đô thị, đồng thời đảm bảo tính toàn diện xã hội của các thành phố, cải thiện khả năng phục hồi và phủ xanh của các thành phố, tăng cường thịnh vượng và đổi mới sáng tạo.

 

Các hướng dẫn của Kêu gọi Đề xuất có thể được tìm thấy trên trang web của Ủy ban châu Âu EuropeAid. Hạn chót để nộp bản Tóm tắt Ý tưởng Đề xuất là ngày 27/03/2020 lúc 12:00 (giờ Brussels). Mọi câu hỏi, thắc mắc liên quan tới Kêu gọi Đề xuất này cần được gửi đến địa chỉ email europeaid-167744@ec.europa.eu trước ngày 06/03/2020.

 

Một buổi thông tin giải đáp dành cho Kêu gọi Đề xuất này được tổ chức vào ngày 17/02/2020 lúc 12:30 (giờ Brussels). Truy cập vào đây để xem chi tiết.

Languages:
Bộ phận Biên tập: