Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thông cáo Báo chí chung: Cuộc họp đầu tiên của Tiểu ban Chính trị EU - Việt Nam

Hanoi, 17/02/2020 - 20:30, UNIQUE ID: 200218_1
Press releases

EU-Vietnam Subcommittee on Political Issues

Cuộc  họp đầu tiên của Tiểu ban Chính trị trong khuôn khổ Hiệp định Khung Hợp tác và Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và EU đã diễn ra vào ngày 17 tháng 2 năm 2020. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng, Trưởng đoàn Việt Nam và Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Cơ quan Ngoại giao EU Paola Pampaloni đồng chủ trì cuộc họp.

Hai phái đoàn đã trao đổi một cách cởi mở và xây dựng trong rất nhiều chủ đề. Hai bên hoan nghênh việc bỏ phiếu tích cực của Nghị viện châu Âu đối với Hiệp định Tự do Thương Mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu giữa EU-Việt Nam vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 và mong hai hiệp định này sớm có hiệu lực vì lợi ích chung của cả Việt Nam và EU. Trong bối cảnh kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU (1990-2020), các đại biểu coi trọng việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương và thống nhất thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Hai bên tái khẳng định cam kết củng cố mối quan hệ toàn diện thông qua Hiệp định Đối tác và Hợp tác.

Những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam cũng như tương lai của Liên minh châu Âu, bao gồm bộ máy mới của Ủy ban châu Âu, cũng đã được thảo luận tại cuộc họp, cùng với những vấn đề toàn cầu bao gồm cả tình hình Bán đảo Triều tiên và Biển Đông. Các đại biểu cũng đã thảo luận về tình hình dịch virus Corona gần đây (Covid-19) và nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin để giải quyết những đe dọa của dịch Covid-19.

Các đại biểu đã phân tích tình hình khu vực và nhắc lại cam kết chung đối với sự đa phương hóa và trật tự thế giới dựa trên nguyên tắc. Cả hai bên đã thể hiện mong muốn làm sâu rộng quan hệ EU-ASEAN và hợp tác EU-Việt Nam trong bối cảnh đa phương khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2020 – 2021.

Hai bên khẳng định sẽ thực hiện việc ra soát các nội dung trong quan hệ song phương tại cuộc họp tiếp theo của Tiểu ban diễn ra trong năm 2020 ở Bruc-xen.

 

Languages:
Bộ phận Biên tập: