Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

HR/VP Josep Borrell Fontelles Presentation Video

01/12/2019 - 09:14
Băng video

Josep Borrell takes office as the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission (HR/VP).

Bộ phận Biên tập: