Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Tuyên bố của Phái đoàn EU nhân Ngày Thế giới chống lại Án tử hình

Hanoi, 10/10/2019 - 05:32, UNIQUE ID: 191010_11
Local Statements

Day against death penalty

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 là Ngày Thế giới chống lại Án tử hình. Liên minh châu Âu là người phản đối mạnh mẽ và có nguyên tắc đối với việc áp dụng án tử hình, đồng thời chúng tôi ủng hộ việc hạn chế và xóa bỏ bản án này đối với tất cả các đối tác của chúng tôi trên thế giới. Án tử hình là tàn nhẫn và không cần thiết. Không hề có sự tồn tại của bằng chứng thuyết phục nào rằng án tử hình có tác dụng răn đe tội ác hiệu quả hơn các hình phạt khác. Án tử hình vi phạm quyền được sống và nhân phẩm con người. Rủi ro của việc kết án tử đối với một người vô tội là luôn hiện hữu và những hậu quả của lỗi lầm này là không thể đảo ngược.

Tất cả các nước thành viên EU đã xóa bỏ án tử hình phù hợp với Hiến chương về các Quyền căn bản của Liên minh châu Âu và Công ước châu Âu về Nhân quyền. Vào năm 1977, chỉ có 16 nước xóa bỏ án tử hình. Ngày nay 146 quốc gia trên thế giới đã xóa bỏ án tử hình trong luật (114 nước) hoặc trên thực tiễn (32), có nghĩa rằng ba phần tư tổng số quốc gia không còn thi hành án tử hình nữa. Năm ngoái việc hành quyết vẫn diễn ra ở 20 quốc gia.

Mặc dù phạm vi pháp lý của việc áp dụng án tử hình đã được thu hẹp, Việt Nam vẫn là một trong số những nước áp dụng án tử hình đối với một số tội danh. Trong khu vực Đông Nam Á, đã có ba quốc gia xóa bỏ án tử hình, đó là Campuchia, Đông Timo và Philipin. Vào tháng 10 năm 2018, chính phủ Malaysia đã thông báo rằng quốc gia này có ý định xóa bỏ án tử hình với tất cả các đội danh. Brunei, Lào và Mianma đã xóa bỏ án tử hình trên thực tế.

Ngày hôm nay chúng tôi đã đưa ra một báo cáo về trách nhiệm của Việt Nam trong việc phê chuẩn Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị nhằm vào việc xóa bỏ án tử hình. Báo cáo này được xây dựng là một phần của Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp do Liên minh châu Âu tài trợ cùng với sự hỗ trợ của UNDP và UNICEF. Báo cáo trên đước các cơ quan của LHQ thực hiện với đối tác là Bộ Tư pháp Việt Nam. Báo cáo dựa trên việc đánh giá lại các tài liệu cũng như phỏng vấn với các bên liên quan, nó tập trung vào các quy định pháp luật hiện hành về án tử hình tại Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị về cách thức mà Việt Nam có thể đạt tiến bộ trong việc xóa bỏ án tử hình.

Báo cáo trên có thể được xem tại đây.

Languages:
Bộ phận Biên tập: