Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thông cáo Báo chí chung của Cao uỷ Thương mại EU Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhân việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU

Hanoi, 30/06/2019 - 13:31, UNIQUE ID: 190630_1
Joint Statements

EVFTA

Uỷ ban châu Âu (EC) và Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Tiếp nối việc thực thi Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác Toàn diện (PCA), các hiệp này sẽ đặt một cột mốc trong quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bên. Các Hiệp định sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xa hơn nữa và tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, qua đó làm sâu sắc sự hợp tác và củng cố quan hệ lâu bền giữa hai phía. Là hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất của EU với một nền kinh tế mới nổi cho tới nay, các hiệp định này dựa trên một cam kết chung của hai bên đối với tự do hoá thương mại mang tính cởi mở, công bằng và dựa trên luật lệ, và quá trình hội nhập kinh tế. Các hiệp định này cũng củng cố thêm sự can dự của EU với khu vực Đông Nam Á, khu vực có đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU, hướng tới mục tiêu về một mối quan hệ thương mại và đầu tư gần gũi hơn giữa hai khu vực.

Sau khi được ký kết, các hiệp định này sẽ được trình lên Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và Nghị viện EU để được thông qua, cũng như trình lên các nghị viện quốc gia của các nước thành viên EU đối với trường hợp của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Chúng tôi hy vọng vào một quá trình phê chuẩn nhanh chóng của các cơ quan lập pháp dành cho các hiệp định này trong những tháng tới đây, nhằm cho phép các doanh nghiệp, những người lao động, nông dân và người tiêu dùng thu được các lợi ích càng sớm càng tốt.

Cả hai bên cùng chia sẻ một cam kết mạnh mẽ đối với việc thực thi hiệu quả cả hai hiệp định, đồng thời hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ trong các hiệp định này. EU sẽ giúp đỡ Việt Nam thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật nhằm xác định và thực hiện theo một kế hoạch thực thi để tạo thuận lợi cho những cải cách và điều chỉnh cần thiết, bao gồm cả những lĩnh vực như các biện pháp về vệ sinh kiểm dịch động-thực vật và các rào cản phi thuế.

Ngoài những lợi ích kinh tế, các hiệp định này còn nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cả ở Việt Nam và Liên minh châu Âu. Trong bối cảnh này, cả hai bên thống nhất về tầm quan trọng nhằm đảm bảo việc thực thi các nghĩa vụ thuộc Chương về Thương mại và Phát triển Bền vững trong hiệp định thương mại tự do. EU hoan nghênh những bước tích cực gần đây của Quốc hội Việt Nam trong các vấn đề về lao động, cụ thể là việc phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Thương lượng tập thể cũng như kế hoạch thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp tiếp theo vào mùa thu năm 2019. EU cũng hoan nghênh kế hoạch của Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc trình Công ước 105 và 87 của ILO lên Quốc hội Việt Nam để tiến hành thủ tục phê chuẩn các công ước này vào các năm tương ứng là 2020 và 2023. Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực thi chương này ở cả phía EU và Việt Nam, thông qua Nhóm Cố vấn Trong nước (DAG), cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với hiệu quả thực thi của Chương.

Các hiệp định này là một phần không tách rời của khung khổ đã được thiết lập thông qua Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam, là hiệp định điều chỉnh mối quan hệ song phương bao trùm trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác phát triển, hoà bình và an ninh, thương mại và đầu tư, hợp tác tư pháp, các vấn đề xã hội, quản trị công hiệu quả, pháp quyền và các vấn đề có lợi ích chung khác.

EU và Việt Nam cùng hướng tới việc tiếp tục hợp tác cùng nhau nhằm đảm bảo có thể khai thác được tối đa những tiềm năng của các hiệp định đầy tham vọng này.


 

Languages:
Bộ phận Biên tập: