Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Tuyên bố của Đại diện cấp cao, Bà Federica Mogherini, thay mặt cho Liên minh châu Âu nhân Ngày quốc tế chống kỳ thị Người Đồng giới, Chuyển giới và Song tính, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Bruxelles, 17/05/2019 - 06:39, UNIQUE ID: 190517_7
Statements by the HR/VP

IDAHOT

Nhân Ngày quốc tế chống kỳ thị Người Đồng giới, Chuyển giới và Song tính, Liên minh châu Âu tái khẳng định cam kết kiên định của mình nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của những người người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBTI).

Trên khắp thế giới, các giá trị văn hóa, truyền thống hay tôn giáo tiếp tục được sử dụng để biện minh cho sự ngược đãi, phân biệt đối xử, chèn ép và đối xử tệ bạc với những người LGBTI, thường liên quan tới các tội ác do căm ghét và các hình thức bạo lực cực đoan khác, bao gồm cả tra tấn và giết người.

Tại 72 quốc gia, các luật về xu hướng tính dục tiếp tục hình sự hóa các hành vi đồng giới, và ở các quốc gia khác, luật pháp không đưa ra một mức độ bảo vệ cần thiết, dẫn tới nhiều hình thức phân biệt đối xử đã diễn ra hàng ngày trên mọi khía cạnh cuộc sống của những người LGBTI. EU khẳng định mạnh mẽ rằng sự phân biệt đối xử với những người LGBTI làm suy yếu những nguyên tắc nhân quyền cơ bản nhất đã được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.

EU tiếp tục đấu tranh chống lại việc không trừng trị các hành vi phân biệt đối xử và bạo lực đối với những người LGBTI cả bên trong và bên ngoài pham vi lãnh thổ EU. Trong bối cảnh này, Ủy ban đã phát hành 'Danh sách các hành động nhằm thúc đẩy sự bình đẳng dành cho những người LGBTI' và được Ủy ban thực thi trong giai đoạn từ 2016 tới 2019, trong đó có các hoạt động trong nhiều lĩnh vực chính sách có liên quan, từ không phân biệt đối xử, giáo dục, việc làm, sức khỏe, tự do đi lại, tị nạn, lời nói/tội ác do căm ghét cho tới quá trình mở rộng và chính sách đối ngoại.                                                                               

Thông qua hoạt động đối ngoại của mình, EU thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại chính trị với các nước thứ ba và ủng hộ các tổ chức xã hội dân sự thông qua sự hỗ trợ tài chính có mục tiêu. Kể từ 2016, EU đã hỗ trợ cho 16 dự án do các tổ chức xã hội dân sự thực hiện tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ La-tinh và Đông Âu với số tiền trị giá 5,2 triệu euro. Trong năm 2018, EU đã khởi động chương trình kêu gọi đề xuất dự án có trị giá 10 triệu euro nhằm ủng hỗ các tổ chức LGBTI trên khắp thế giới. Ngoài ra, việc thông qua gần đây đối với Tài liệu Hướng dẫn Nhân quyền EU về Không Phân biệt Đối xử đã củng cố thêm cho các tài liệu hướng dẫn hiện nay của EU nhằm thúc đẩy và bảo vệ việc thụ hưởng mọi quyền con người của những người LGBTI.

Vô số những người bảo vệ quyền của người LGBTI hiện đang nỗ lực đấu tranh với sự bất công và lên tiếng bảo vệ những người phải chịu sự áp bức và phân biệt đối xử thường xuyên phải đối mặt với những sự tấn công tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Đó là lý do vì sao từ tháng 11 năm 2018, EU, thông qua Công cụ Dân chủ và Nhân quyền của mình, hiện đang ủng hộ cho những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền của người LGBTI và các tổ chức của họ hoạt động trong các lĩnh vực mà những người LGBTI đang đứng trước nhiều nguy cơ về phân biệt đối xử nhất.

EU, cùng chung tay với các nước thành viên của mình, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nỗ lực quan trọng của các nhà hoạt động này và sẽ không dừng bước cho tới khi nào tất cả những người LGBTI có thể sống một cách tự do và an toàn.

Languages:
Bộ phận Biên tập: