Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

SWITCH-Asia và Central Asia II - Thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất bền vững

14/01/2019 - 08:15
Tài trợ

SWITCH-Asia, Central Asia II, Call for Proposals, Sustainable Consumption and Production

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về Kêu gọi Đề xuất Dự án mới được đưa ra!

 

Tiêu đề của Kêu gọi Đề xuất: “SWITCH-Asia và Central Asia II - Thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất bền vững” (EuropeAid Call ref. 161614).

Webpage: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChc...

Kêu gọi Đề xuất này cũng được đăng tải tại trang chủ của chương trình (www.switch-asia.eu).

Một buổi thông tin sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Brussels tại Center Borschette (Thứ Năm ngày 17 tháng 1, từ 09:30-11:30 giờ Brussels) và có thể truy cập qua web-streaming tại:https://webcast.ec.europa.eu/switch-asia-programme-info-day-17-01. Phiên đăng ký sẽ được mở tại cùng một trang web sau khi kết thúc cuộc họp.

Tất cả các câu hỏi liên quan đến Kêu gọi Đề xuất Dự án này xin gửi tới: EuropeAid-SWITCH-ASIA@ec.europa.eu. Danh sách các Câu hỏi thường gặp (FAQ) sẽ được công bố tại trang web của Kêu gọi Đề xuất.

Languages:
Bộ phận Biên tập: