Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Kêu gọi đề xuất Dự án 2019 - Xây dựng Năng lực trong lĩnh vực Giáo Dục Bậc Cao

13/11/2018 - 08:48
Tài trợ

Call for Proposals 2019, Capacity Building in the field of Higher Education, Erasmus+ Programme

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam trân trọng thông báo về Kêu gọi Đề xuất Dự án cho Xây dựng Năng lực trong Giáo Dục Bậc Cao năm 2019. Thông tin đầy đủ của Thông báo này cùng Hướng dẫn Chương trình 2019 có thể được tìm thấy trên trang web của Ủy Ban Châu Âu.

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn là các tổ chức giáo dục đại học, các hiệp hội, tổ chức của các trường đại học, giám đốc quốc gia / quốc tế, các tổ chức giáo viên hoặc sinh viên, được thành lập ở một quốc gia châu Âu hoặc tại quốc gia đối tác bao gồm Việt Nam.

Thời hạn nộp đề xuất dự án là ngày  7 tháng 2 năm 2019 vào lúc 12:00 giờ Brussels (tức 18:00 giờ Việt Nam). Thông tin chi tiết về hướng dẫn, thời hạn và cách nộp hồ sơ dự án có thể được tìm thấy tại đây.

Các dự án thành công sẽ được chọn vào tháng 8 năm 2019 để có thể bắt đầu triển khai từ 15 tháng 11 năm 2019 hoặc từ ngày 15 tháng 1 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

 

Languages:
Bộ phận Biên tập: