Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

KÊU GỌI GỬI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN của Liên minh Châu Âu về Nhân Quyền và Dân Chủ (EIDHR)

09/11/2018 - 10:07
Tài trợ

Chương trình Nhân quyền và Dân chủ (EIDHR), Kêu gọi Đề xuất Dự án

Kêu gọi gửi Đề xuất Dự án của Liên minh Châu Âu về Nhân quyền và Dân chủ (EIDHR) trên phạm vi toàn cầu vừa chính thức được công bố.

Mục đích cụ thể của Kêu gọi Đề xuất này bao gồm:

  • Hỗ trợ những tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, đảm bảo quyền lợi của người Đồng tính, Lưỡng tính, Chuyển giới và Liên giới tính (LGBTI) và các tổ chức họ làm việc, những nơi họ có nguy cơ bị phân biệt đối xử cao nhất.
  • Hỗ trợ hành động xã hội dân sự hướng tới bãi bỏ án tử hình.
  • Hỗ trợ hoạt động dân sự và tăng cường tham gia qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

 

Hạn chót để nộp Tài liệu Ý tưởng là ngày 21 tháng 12 năm 2018 vào lúc 12:00 (giờ Brussels) hay 18:00 (giờ Việt Nam)

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu liên quan có thể tham khảo tại website sau đây: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161054

Languages:
Bộ phận Biên tập: