Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thảo luận cấp cao về Biến đổi Khí hậu

24/09/2018 - 10:27
Hội thảo & hội nghị

Nhân dịp Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng phối hơp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE) tổ chức buổi Thảo luận Cấp cao về Biến đổi Khí hậu nhằm nâng cao nhân thức về nhu cầu cấp thiết cần phải chung tay đối phó với biến đổi khí hậu. Sự kiện sẽ diễn ra tại L'Espace, 24-26 Tràng Tiền, Hà Nội.

Buổi thảo luận, với chủ đề "Biến đổi Khí hậu: Chúng ta đang đứng ở đâu, chúng ta sẽ đi về đâu và đi như thế nào?" sẽ do một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Đại sứ EU Bruno Angelet, Đại diện Thường trú UNDP Kamal Malhotra và Giám đốc GreenID Ngụy Thị Khanh chủ trì. Tình trạng hiện nay của Hiệp định Pari, tình hình tại Việt Nam, những công việc mà EU đã thực hiện bên trong và ngoài khối, và vai trò của xã hội dân sự trong việc đối phó với biến đổi khí hậu sẽ được thảo luận tại sự kiện.

Tại sự kiện, sẽ có một buổi triển lãm nhỏ trưng bày những thông tin về hành động của EU, Các nước thành viên EU, Bộ Tài nguyên Môi trường và các Tổ chức Xã hội Dân sự về biến đổi khí hậu.

28/09/2018

L'Espace
24-26 Trang Tien Str.,

Hanoi
Việt Nam

Ms Phan Y Linh, email: phanylinh@gmail.com